THẺ THÀNH VIÊN SKINNY SHOP

Tất cả các khách hàng đến mua hàng tại shop đều có thể tham gia chương trình và bắt đầu tích điểm ngay.

Hình thức giảm giá:

Khi khách hàng tích lũy đủ 2.000.000 VND (Hai triệu đồng) sẽ được giảm giá 5% trên những hóa đơn thanh toán tiếp theo.

Khi khách hàng tích lũy đủ 5.000.000 VND (Năm triệu đồng) sẽ được giảm giá 10% trên những hóa đơn thanh toán tiếp theo.

Lưu ý:

Không áp dụng chương trình member card với các chương trình khuyến mãi khác.

Số tiền tích lũy sẽ bị xóa và tính lại từ đầu nếu quý khách không mua bất kì đơn hàng nào tại shop trong vòng 2 tháng.


Hỗ trợ trực tuyến